Jaarrekening

Overzicht baten en lasten 2021

Overzicht baten en lasten
(art 17 BBV) / € 1.000

Begroting 2021

Werkelijk 2021

primitief

na wijzgiging

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma *

50.363

-23.447

26.916

50.928

-21.244

29.684

58.187

-30.457

27.730

Urk mit eenkanger

17.428

-2.186

15.242

20.240

-3.839

16.401

18.756

-4.370

14.386

Urk leert

4.485

-1.615

2.871

4.807

-2.616

2.191

4.751

-2.648

2.104

Urk werkt

14.165

-13.584

581

8.698

-7.828

871

17.040

-16.265

774

Urk leeft

12.512

-5.498

7.014

15.343

-6.443

8.900

15.061

-6.611

8.450

Urk verbindt

1.773

-565

1.208

1.840

-519

1.321

2.578

-563

2.016

Algemene dekkingsmiddelen

16

-34.998

-34.983

-26

-36.731

-36.756

29

-36.806

-36.778

Treasury

-427

-153

-580

-562

-165

-727

-449

-120

-569

OZB woningen

199

-2.692

-2.493

242

-2.726

-2.484

243

-2.721

-2.479

OZB niet-woningen

0

-2.356

-2.356

0

-2.447

-2.447

0

-2.439

-2.439

Belastingen Overig

94

-119

-25

105

-126

-21

126

-115

11

Algemene uitkering

149

-29.678

-29.529

190

-31.266

-31.076

109

-31.411

-31.302

Overhead

7.007

-306

6.702

7.660

-405

7.256

7.711

-397

7.314

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

290

-315

-25

Onvoorziene uitgaven

159

159

392

392

0

0

Resultaat voor bestemming

57.544

-58.751

-1.206

58.956

-58.380

576

66.216

-67.975

-1.759

Mutaties reserves

1.927

-720

1.206

6.207

-6.783

-576

8.210

-7.964

245

Urk mit eenkanger

0

-153

-153

1.678

-1.954

-276

3.294

-1.954

1.340

Urk leert

0

0

0

761

0

761

761

0

761

Urk werkt

1.132

-194

938

1.777

-1.275

502

2.398

-1.968

430

Urk leeft

698

-306

392

1.176

-1.930

-754

1.145

-1.716

-571

Urk verbindt

97

-67

30

816

-1.624

-808

611

-2.326

-1.715

Resultaat na bestemming

59.471

-59.471

0

65.163

-65.163

0

74.425

-75.939

-1.513

*) Bedragen zijn exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb, onvoorziene uitgaven en reserves

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13