Financiële inleiding

Programmaresultaten

In het onderstaande overzicht wordt per programma, voor zowel de lasten als de baten, inzicht gegeven in het verschil tussen de begroting, begroting na wijziging en het werkelijke saldo.

Bij de afzonderlijke programma's wordt een nadere detaillering van de resultaten op de programmaonderdelen aangegeven. Ook worden bij de programma's de verschillen toegelicht > € 30.000 op productniveau.

Programma

Begroting

primitief

na wijziging

Realisatie

Saldo

Lasten

Urk mit eenkanger

17.427.611

20.239.993

18.755.912

-1.484.080

Urk leert

4.485.398

4.806.682

4.751.396

-55.286

Urk werkt

14.164.984

8.698.155

17.329.384

8.631.229

Urk leeft

12.605.986

15.402.527

15.139.271

-263.256

Urk verbindt

8.860.459

9.808.212

10.239.803

431.590

Totaal lasten

57.544.438

58.955.569

66.215.766

7.260.197

Baten

Urk mit eenkanger

-6.653.762

-8.479.482

-9.079.114

-599.631

Urk leert

-1.656.891

-2.664.665

-2.696.846

-32.180

Urk werkt

-13.736.651

-7.992.364

-16.700.559

-8.708.194

Urk leeft

-5.674.406

-6.624.732

-6.792.989

-168.257

Urk verbindt

-31.029.199

-32.618.510

-32.705.104

-86.593

Totaal baten

-58.750.909

-58.379.755

-67.974.611

-9.594.857

Saldo voor bestemming

-1.206.471

575.815

-1.758.845

-2.334.660

Mutaties binnen reserves

1.206.471

-575.815

245.407

821.222

Saldo na bestemming

0

0

-1.513.438

-1.513.438

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13