Bijlagen

Inkomensoverdrachten

Subsidieregister

Het subsidieregister is een overzicht van alle subsidies en bijdragen die de gemeente Urk in het voorafgaande jaar heeft verstrekt. Het onderstaande register gaat over het jaar 2021.
De verstrekte subsidies worden jaarlijks voorlopig verstrekt. Na verloop van het jaar worden de subsidies (aan de hand van de benodigde gegevens) definitief vastgesteld. Zo wordt getoetst op de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de subsidie. Opgemerkt wordt dat de subsidies 2021 grotendeels nog definitief vastgesteld moeten worden. De termijnen hiervoor worden benoemd in de subsidieverordening.

Op basis van het gemeentelijk subsidiebeleid wordt inzage gegeven van de verstrekte subsidies en bijdragen. Opgemerkt wordt dat ook reguliere bijdragen (zonder beschikking) in onderstaande overzichten zijn opgenomen.

Overzicht inkomensoverdrachten 2021

Beleidsonderdeel

Incidentele subsidies

Projectgelden

Structurele subsidies

Gem. regeling en/of wettelijk

Totaal

Economie en Toerisme

3.400

148.878

70.000

222.278

Gezondheidszorg

25.000

65.955

84.517

1.042.493

1.217.965

Jeugd preventie

6.950

95.405

326.638

245.721

674.714

Sport en bewegen

246.763

246.763

Welzijn

44.448

21.645

537.702

603.795

WMO

398.785

109.218

1.303.372

1.691.134

3.502.509

Veiligheid

926.955

926.955

Milieu en leefomgeving

13.320

351.240

364.560

Dienstverlening

46.466

46.466

Participatie

6.500

11.508

18.008

Onderwijs(achterstanden)

1.385.897

78.500

16.550

1.480.947

Eindtotaal

478.583

1.826.998

2.667.312

4.332.067

9.304.960

Overdrachten > € 100.000

Organisatie

GR / instandhouding

Incidenteel

Projectgelden

Structureel

Wettelijke taak

Eindtotaal

Concern voor Werk

1.657.766

1.657.766

Caritas Urk

100.050

79.655

968.739

222.810

1.371.254

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

7.061

461.132

576.313

1.044.506

Veiligheidsregio

917.584

917.584

Flevomeer Bibliotheek

210.779

466.388

677.167

GGD Flevoland

466.180

67.439

40.585

574.204

Schoolvereniging Rehoboth

572.035

572.035

Peuterspeelzaal

342.268

20.000

362.268

Omgevingsdienst Flevoland

351.240

351.240

Talma Urk

240.000

240.000

Reformatorisch basisonderwijs

212.100

212.100

Peuterspeelzalen

158.441

158.441

Stichting Hulp en Steun

149.000

149.000

Stichting Waypoint

107.623

107.623

Productief partnerschap

De veranderingen in het Sociaal Domein zorgen er voor dat ook de wijze van subsidiëring verandert. In 2016 is een eerste aanzet gegeven voor het productief partnerschap. Deze vorm van bekostiging richt zich vanuit gewenste maatschappelijke effecten zich op het ontwikkelen van heldere, resultaatgerichte productieafspraken: minder regels en (nog) meer uitdaging voor professionals.

Met dit alles wordt gestuurd op het bereiken van resultaten die gemeentelijk beleid in praktijk omzetten en de professional niet teveel beknotten. En daarom een productieve rolverdeling tussen overheden en maatschappelijke organisaties.

INKOMENSOVERDRACHTEN 2021 (subsidies, bijdragen etc.)

Organisatie

Onderdeel

Omschrijving

Bedrag

Periode

Gemeente Almere

Participatie

Sociale Recherche

11.508

Gem. regeling en/of instandhouding

Gemeente Almere

Veiligheid

Zorg- en veiligheidshuis

966

Gem. regeling en/of instandhouding

Gemeente Almere

Veiligheid

RIEC

8.405

Gem. regeling en/of instandhouding

Gemeente Almere

WMO

uitvoering Wvggz

21.696

Gem. regeling en/of instandhouding

Het Flevolands Archief

Dienstverlening

Gemeenschappelijke Regeling

46.466

Gem. regeling en/of instandhouding

Omgevingsdienst Flevoland

Milieu en leefomgeving

Gemeenschappelijke Regeling

351.240

Gem. regeling en/of instandhouding

GGD Flevoland

Gezondheidszorg

Wet publieke Gezondheid (Gem.Reg.)

466.180

Gem. regeling en/of instandhouding

Veiligheidsregio

Veiligheid

Gemeenschappelijke Regeling

917.584

Gem. regeling en/of instandhouding

Concern voor Werk

WMO

Gemeenschappelijke Regeling

1.657.766

Gem. regeling en/of instandhouding

Talma Urk

WMO

Bijdrage woonzorgcomplex

240.000

Incidenteel

Caritas Urk

Jeugd preventie

Maatschappelijke Diensttijd

6.950

Incidenteel

Caritas Urk

Wmo

Eenzaamheid ouderen

5.600

Incidenteel

Corona compensatie

WMO

Diverse organisaties

65.685

Incidenteel

Bloemencorso Vollenhove

Welzijn

Activiteitensubsidie

500

Incidenteel

Watersportvereniging

Economie en Toerisme

Investeringssubsidie

3.400

Incidenteel

Plein 1890

Welzijn

Investeringssubsidie

4.500

Incidenteel

Odulphus

Welzijn

stripboek Japien de Jode

4.500

Incidenteel

SCAB

Welzijn

Activiteitensubsidie

2.500

Incidenteel

Vuurtoren Urk

Welzijn

Bijdrage

710

Incidenteel

Boodschappenhoek Urk

Welzijn

Exploitatiesubsidie

1.750

Incidenteel

Voedselbank NOP/Urk

Welzijn

Exploitatiesubsidie

2.467

Incidenteel

Organisatie Urkerdag

Welzijn

Exploitatiesubsidie

1.000

Incidenteel

Stichting Vrienden Bosrand

Welzijn

Investeringssubsidie

4.500

Incidenteel

Stichting Culturele Activiteiten

Welzijn

Investeringssubsidie

3.000

Incidenteel

Rijksdienst Ondernemend Nederland

Welzijn

Bijdrage beleefhuis Ut Kunstige Vissershussien

19.021

Incidenteel

Huisartsen Urk

Gezondheidszorg

GGZ project

25.000

Incidenteel

Caritas Urk

WMO

Samen de dag door

87.500

Incidenteel

Winkeliersver. Oud Urk

Economie en Toerisme

BIZ

99.000

Projectgelden

Dorpsvernieuwing

Welzijn

Diverse projecten

9.895

Projectgelden

GGD Flevoland

Gezondheidszorg

Aanbod Opvoeden & ZO

3.552

Projectgelden

GGD Flevoland

WMO

Deelname zorgteams Sociaal Domein

7.631

Projectgelden

Triade Vitree

WMO

Deelname zorgteams Sociaal Domein

7.631

Projectgelden

GGD Flevoland

Gezondheidszorg

Project Gezonde school

12.300

Projectgelden

Cultuurbedrijf NOP

Welzijn

Exploitatiesubsidie

11.750

Projectgelden

Verloskunde Madelief

Gezondheidszorg

Centering pregnancy

17.750

Projectgelden

Project Hartslag Nu

Gezondheidszorg

bijdrage derden

7.353

Projectgelden

Tactus Verslavingszorg

Gezondheidszorg

Verslavingszorg

25.000

Projectgelden

Leger des Heils

WMO

GGZ inloopfunctie

25.000

Projectgelden

Caritas Urk

WMO

Project inloophuis dagactiviteiten

25.000

Projectgelden

Progress (als penvoerder)

Jeugd preventie

Groepstrainingen

40.750

Projectgelden

GGD Flevoland

WMO

Regisseur Sociaal Netwerk

43.956

Projectgelden

Gemeente Zwolle

Economie en Toerisme

Bijdrage regio Zwolle

49.878

Projectgelden

Caritas Urk

Jeugd preventie

Ambulant jongerenwerk

54.655

Projectgelden

Flevomeer Bibliotheek

Onderwijs(achterstanden)

GOA / VVE

210.779

Projectgelden

Peuterspeelzaal

Onderwijs(achterstanden)

GOA / VVE

342.268

Projectgelden

Kinderopvang Thuiszz

Onderwijs(achterstanden)

GOA / VVE

19.169

Projectgelden

Kinderopvang Kuukediefien

Onderwijs(achterstanden)

GOA / VVE

7.500

Projectgelden

Reformatorisch basisonderwijs

Onderwijs(achterstanden)

GOA / VVE

212.100

Projectgelden

Logopediepraktijk

Onderwijs(achterstanden)

GOA / VVE

9.594

Projectgelden

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Onderwijs(achterstanden)

GOA / VVE

7.061

Projectgelden

Schoolvereniging Rehoboth

Onderwijs(achterstanden)

GOA / VVE

572.035

Projectgelden

ROC Friese Poort

Onderwijs(achterstanden)

GOA / VVE

1.975

Projectgelden

Overige kinderopvanglocaties

Onderwijs(achterstanden)

GOA / VVE

3.416

Projectgelden

Stichting Urker Botter

Welzijn

Exploitatiesubsidie

4.093

Structureel

SCAB

Welzijn

Explotatiesubsidie

1.000

Structureel

Stichting Urker Uitgaven

Welzijn

Exploiatiesubsidie

500

Structureel

Muziekvereniging Melodica

Welzijn

Exploitatiesubsidie

485

Structureel

PCOB afd. Urk

Welzijn

Exploitatiesubsidie

485

Structureel

Terminale Thuiszorg Urk

Welzijn

Exploitatiesubsidie

485

Structureel

Showband Urk

Welzijn

Exploitatiesubsidie

1.418

Structureel

Zwembad 't Bun

Sport en bewegen

Zwemles gehandicapten

2.841

Structureel

Zwembad 't Bun

Sport en bewegen

Zwemles gehandicapten

3.792

Structureel

Kapitein Cultuurcoach

Welzijn

Cultuurcoach

4.000

Structureel

Stichting Slachtofferhulp

WMO

Exploitatiesubsidie

4.206

Structureel

Stichting Balansruiters

Welzijn

Exploitatiesubsidie

4.767

Structureel

Stichting De Rots

Jeugd preventie

Exploitatiesubsidie

5.800

Structureel

Zwembad 't Bun

Sport en bewegen

Zwemles kinderen bijstandsgerechtigden

6.000

Structureel

Stichting Vluchtelingwerk

Participatie

Participatie

6.500

Structureel

AandachtPlus

Onderwijs(achterstanden)

Leerplicht / schoolmaatsch.werk

7.500

Structureel

Urk FM

Welzijn

Exploitatiesubsidie

8.323

Structureel

Muziekvereniging Valerius

Welzijn

Exploitatiesubsidie/huurvergoeding

9.918

Structureel

Veilig Verkeer Nederland

Milieu en leefomgeving

Exploitatiesubsidie

12.600

Structureel

Muziekschool Urk

Welzijn

Exploitatiesubsidie/huurvergoeding

17.960

Structureel

Flevomeer Bibliotheek

Sport en bewegen

BSC - cultuurcoach

20.000

Structureel

Peuterspeelzaal

Jeugd preventie

Beheer Kindcentrum Urk

20.000

Structureel

Dierenbescherming

Milieu en leefomgeving

Noodhulp dieren

720

Structureel

Triade Vitree

Onderwijs(achterstanden)

Jeugdhulp in de klas

26.000

Structureel

Huisartsen Urk

Gezondheidszorg

jGGZ praktijkondersteuning

20.897

Structureel

Zwembad 't Bun

Sport en bewegen

Buurtsportcoach

30.000

Structureel

Stichting Kinderboerderij Urk

Welzijn

Exploitatiesubsidie

37.880

Structureel

Caritas Urk

WMO

Huurcompensatie

47.239

Structureel

Stichting Waypoint

WMO

Exploitatie kringloop (via ROVA)

44.003

Structureel

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Onderwijs(achterstanden)

Jeugdhulp in de klas

45.000

Structureel

Flevomeer Bibliotheek

Welzijn

Huurvergoeding

67.736

Structureel

Stichting Waypoint

Gezondheidszorg

Verslavingszorg

63.620

Structureel

Stichting Urk Promotie

Economie en Toerisme

Exploitatiesubsidie

70.000

Structureel

Stichting Hulp en Steun

WMO

Schuldhulpverlening

149.000

Structureel

Caritas Urk

Jeugd preventie

Participatie(coach)

119.827

Structureel

Caritas Urk

WMO

Dagbesteding

171.598

Structureel

Caritas Urk

Sport en bewegen

Buurtsportcoaches/activiteitenbudget

184.130

Structureel

Caritas Urk

Jeugd preventie

Jeugd en jongerenwerk

181.011

Structureel

Caritas Urk

WMO

Mantelzorg en vrijwilligerswerk

264.934

Structureel

Flevomeer bibliotheek

Welzijn

Exploitatiesubsidie

378.652

Structureel

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

WMO

Algemeen Maatschappelijk Werk

416.132

Structureel

Bureau Gelijke Behandeling

WMO

Exploitatiesubsidie

4.237

Wettelijke taak

Gemeente Almere

Participatie

Bijdrage nazorg ex-gedetineerden

Wettelijke taak

GGD Flevoland

WMO

Toezicht lokale taken WMO

7.435

Wettelijke taak

Kinderopvang Thuiszz

Jeugd preventie

Verdienersregeling

54.130

Wettelijke taak

Caritas Urk

Onderwijs(achterstanden)

Wet Educatie Beroepsonderwijs

16.550

Wettelijke taak

GGD Flevoland

Jeugd preventie

Toezicht kinderopvang

33.150

Wettelijke taak

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Gezondheidszorg

Rijksvaccinatieprogramma

38.952

Wettelijke taak

Peuterspeelzalen

Jeugd preventie

Verdienersregeling

158.441

Wettelijke taak

Caritas Urk

WMO

Toegangsfunctie/clientondersteuning

206.260

Wettelijke taak

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Gezondheidszorg

Consultatiebureau

537.361

Wettelijke taak

Totaal

9.304.961

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13