Bijlagen

Investeringsfonds en ZZL-gelden

Investeringskrediet

Deelgebied Investeringskrediet (4310013)

Grondslag

Naar afzonderlijk krediet

Blijft tlv investerings-krediet

Boekingen t/m 2021

Rest nog te besteden per 31-12-2021

Bedrijvengebied

551.994

227.293

324.701

442.489

109.505

Centrumgebied

1.172.500

163.189

1.009.311

850.735

321.765

Randzones

125.000

75.000

50.000

81.567

43.433

Urk als geheel

649.171

463.279

185.892

548.496

100.675

Totaal

2.498.665

928.761

1.569.904

1.923.287

575.378

ZZL-gelden

Co-financiering (4310012)

Grondslag

Naar afzonderlijk krediet

Blijft tlv ZZL krediet

Boekingen t/m 2021

Rest nog te besteden per 31-12-2021

* De Parel Oppoetsen

400.000

400.000

400.000

0

* Masterplan Duurzame Visserij

300.000

300.000

152.000

148.000

* Buitendijkse Haven/Maritiem

700.000

700.000

100.000

600.000

* Overig (vergaderkosten)

56

56

56

0

* nog niet bestemd of verrekend

99.944

99.944

99.944

Totaal

1.500.000

0

1.500.000

652.056

847.944

N50

Bijdrage verbreding N50

Grondslag

Sluiting krediet BW2019/100

Blijft tlv N50 krediet

Boekingen t/m 2021

Rest nog te besteden per 31-12-2021

Krediet 4310011

500.000

50.600

449.400

449.400

0

Totaal

500.000

50.600

449.400

449.400

0

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13