Urk mit eenkanger

Financiële toelichting programma: Urk mit eenkanger

Urk mit eenkanger

Begroting

primitief

na wijziging

Realisatie

Saldo

Lasten

Inkomensvoorziening en Participatie

5.296.645

7.154.173

6.663.870

-490.303

WMO en Jeugdzorg

10.457.411

11.126.958

10.203.496

-923.462

Gezondheids- en Verslavingszorg

1.282.944

1.409.572

1.305.535

-104.037

Welzijn

390.611

549.289

583.011

33.721

Totaal lasten

17.427.611

20.239.993

18.755.912

-1.484.080

Baten

Inkomensvoorziening en Participatie

-3.567.858

-5.176.469

-5.410.096

-233.626

WMO en Jeugdzorg

-3.064.453

-3.124.511

-3.120.773

3.738

Gezondheids- en Verslavingszorg

-15.000

-172.051

-512.845

-340.794

Welzijn

-6.451

-6.451

-35.400

-28.949

Totaal baten

-6.653.762

-8.479.482

-9.079.114

-599.631

Saldo voor bestemming

10.773.848

11.760.510

9.676.799

-2.083.712

Mutaties binnen reserves

-153.000

-275.982

1.340.349

1.616.331

Saldo na bestemming

10.620.848

11.484.528

11.017.147

-467.381

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13