Urk leert

Financiële toelichting programma: Urk leert

Urk leert

Begroting

primitief

na wijziging

Realisatie

Saldo

Lasten

Onderwijs en Educatie

4.485.398

4.806.682

4.751.396

-55.286

Totaal lasten

4.485.398

4.806.682

4.751.396

-55.286

Baten

Onderwijs en Educatie

-1.656.891

-2.664.665

-2.696.846

-32.180

Totaal baten

-1.656.891

-2.664.665

-2.696.846

-32.180

Saldo voor bestemming

2.828.507

2.142.017

2.054.551

-87.466

Mutaties binnen reserves

0

760.533

760.533

0

Saldo na bestemming

2.828.507

2.902.550

2.815.084

-87.466

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13