Urk leert

Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk leert

Urk leert

Afwijking
- is positief
+ is negatief

Subprogramma

Product

lasten

baten

V/N

Toelichting afwijking > € 30.000

Onderwijs en Educatie

Bijzonder basis onderwijs

-19.298

-8.948

V

Bijzonder voortgezet onderwijs

-4.804

1

V

Leerlingenvervoer

-50.579

957

V

In de 2e tussenrapportage 2021 is het budget structureel bijgesteld met € 73.300. Door de corona zijn er ritten uitgevallen in januari, februari en december 2021. Dit heeft een incidenteel voordelig resultaat opgeleverd van € 49.600.

Leerplicht en educatie

-9.197

5.200

V

Peuterspeelzaal

28.593

-29.390

V

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13