Urk werkt

Financiële toelichting programma: Urk werkt

Urk werkt

Begroting

primitief

na wijziging

Realisatie

Saldo

Lasten

Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.

12.659.456

7.070.505

15.688.483

8.617.977

Bedrijfsleven en Visserij

1.505.528

1.627.650

1.640.901

13.251

Totaal lasten

14.164.984

8.698.155

17.329.384

8.631.229

Baten

Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.

-12.737.888

-6.459.131

-15.040.246

-8.581.115

Bedrijfsleven en Visserij

-998.763

-1.533.233

-1.660.312

-127.079

Totaal baten

-13.736.651

-7.992.364

-16.700.559

-8.708.194

Saldo voor bestemming

428.334

705.791

628.825

-76.966

Mutaties binnen reserves

938.232

501.656

430.438

-71.218

Saldo na bestemming

1.366.565

1.207.447

1.059.264

-148.184

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13