Urk leeft

Financiële toelichting programma: Urk leeft

Urk leeft

Begroting

primitief

na wijziging

Realisatie

Saldo

Lasten

Ruimte

5.130.905

5.684.870

5.706.441

21.571

Milieu

2.711.397

3.885.184

3.564.336

-320.848

Veiligheid

1.521.983

1.689.400

1.849.940

160.540

Recreatie en Cultuur

445.764

918.297

824.293

-94.004

Maatschappelijke- en Sportvoorziening

2.795.936

3.224.777

3.194.261

-30.516

Totaal lasten

12.605.986

15.402.527

15.139.271

-263.256

Baten

Ruimte

-2.458.684

-2.562.412

-2.731.881

-169.470

Milieu

-1.977.140

-2.268.535

-2.296.827

-28.292

Veiligheid

0

-45.975

-42.235

3.739

Recreatie en Cultuur

-96.195

-162.995

-140.004

22.991

Maatschappelijke- en Sportvoorziening

-1.142.387

-1.584.816

-1.582.042

2.774

Totaal baten

-5.674.406

-6.624.732

-6.792.989

-168.257

Saldo voor bestemming

6.931.580

8.777.795

8.346.282

-431.513

Mutaties binnen reserves

391.657

-753.588

-570.861

182.727

Saldo na bestemming

7.323.237

8.024.207

7.775.421

-248.786

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13