Urk verbindt

Financiële toelichting programma: Urk verbindt

Urk verbindt

Begroting

primitief

na wijziging

Realisatie

Saldo

Lasten

Publieke dienstvelening

971.580

1.216.280

1.197.028

-19.252

Bestuur en Organisatie

7.219.586

7.596.067

7.806.888

210.821

Financiering

0

0

0

0

Algemene dekking

669.292

995.865

1.235.887

240.022

Totaal lasten

8.860.459

9.808.212

10.239.803

431.590

Baten

Publieke dienstvelening

-379.958

-317.787

-317.365

421

Bestuur en Organisatie

-386.523

-491.658

-597.542

-105.883

Financiering

-170

-170

0

170

Algemene dekking

-30.262.548

-31.808.896

-31.790.197

18.699

Totaal baten

-31.029.199

-32.618.510

-32.705.104

-86.593

Saldo voor bestemming

-22.168.740

-22.810.298

-22.465.301

344.997

Mutaties binnen reserves

29.582

-808.435

-1.715.052

-906.617

Saldo na bestemming

-22.139.158

-23.618.733

-24.180.353

-561.621

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13